Wintertentoonstelling 2015


Her de Vries

Vanaf de late jaren vijftig maakt De Vries kastjes die onmiskenbaar tot de beweging van het surrealisme behoren. Begeesterd door de avant-garde na de oorlog ontdekte hij dat het surrealisme als enige kunstvorm de tweede wereldoorlog had overleefd en bovendien nog springlevend was. De kastjes en objecten van Her de Vries hebben een onderlinge samenhang, zonder dat zij enig moment een epigoon van zichzelf worden of verflauwen tot een ‘trucje’ en bezitten een uitgesproken eigenheid, waarvoor we de term ‘stijl’ bedacht hebben. Ter vergelijking is het interessant het beeldend werk van Cees Buddingh’ naast dat van De Vries te leggen. Begin jaren zeventig heeft Buddingh’ over een paar jaar uitgestreken zo’n honderd kastjes gemaakt, die vorig jaar in een mooie overzichtstentoonstelling in het Dordts Museum te zien waren. Voor het beoordelen van beeldend werk is het altijd van belang te weten wannéer iets is gemaakt en kunnen we concluderen dat De Vries Buddinh’ is vóor geweest. Daarnaast zijn de kastjes van De Vries, afzonderlijk, in kleur en overwogen compositie stukjes van harmonie en bovendien prachtig gemaakt. Het is nu voor het eerst dat vrijwel het gehele oeuvre van De Vries voor het publiek toegankelijk is.

Vincent Krans

Vincent Krans bouwt vanaf begin jaren tachtig een beeldend oeuvre op. Hij werkt volgens het principe van uitsluiting van de rede, wat betekent dat de conterfeitsels –hoewel sturend- tot stand komen via het ‘automatisme’. Als een gevolg hiervan hebben de stukken niets uit te staan met een bedachte wereld, waar dagelijkse, bijbelse of mythologische voorstellingen hun identiteit krijgen. Dat betekent dat een op de loer liggende vergelijking met het magisch realisme geen stand houdt, evenals de verbinding met enige vorm van realisme. De vaak weelderige uitstraling van het werk van Krans vindt zijn oorsprong in de gedachte dat de rijkdom van de natuur is terug te vinden in alle denkbare vormen, behalve in de verzonnen vierkanten, driehoeken en cirkels, anders gezegd heeft hij “nog nimmer een vierkante vrouw ontmoet”. Als een natuurlijke consequentie bevat het werk vaak een erotische laag, direct zichtbaar of in meer symbolische zin. De werken bestaan uit olieverfschilderijen, gouaches, bronzen, objecten en gesneden lijsten als beeldhouwwerk. In mei 2014 is van zijn hand het bescheiden bronzen standbeeld onthuld van het bekende onderwijzersechtpaar Heule te Sirjansland.